قیمت: ۷۰۰۰۰ تومن

#پیراهن بلند تا مچ پا #برند #اچ_اند_ام رنگ گلبهی سایز اسمال.

یک بار هم نپوشیدم
خودم صد تومن خریده بودم
#پوشاک