قیمت: ۷۰۰۰۰ تومن

پیراهن بلند تا مچ پا برند اچ اند ام رنگ گلبهی سایز اسمال.
یک بار هم نپوشیدم
خودم صد تومن خریده بودم

shadan میدان ولیعصر