قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومن ۹۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

دستبند استیل ورساچه مردونه🙈

خیلی خوشگل و شیكه ولی همسر من دستبند استفاده نمیكنه مجبورم ازش دل بكنم

#زیورآلات
#آقايون
#زیورآلات