قیمت: ۳,۰۰۰ تومن

منگوله های تزئینی آویز های زیبا در رنگ دلخواه شما هم تعدادی هم متری کار میشه 😍 کار دست خودم

#دکوریجات
#تهران