قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن

#پیرهن #مجلسی کاملا #نو

یک بار پوشیدمش و این #پیرهن و از سایت asos خریداری کردم به مبلغ ۳۶۰$
#پوشاک