قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

فقط دو بار پوشیدم مراسم عقد و عروسی

#کفش