قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ تومن ۵۰۰,۰۰۰ تومن

بوت‌ از برند ترک دوگو Dogo

حتی‌یکبار هم‌بیرون از منزل پوشیده‌نشده و نوی‌نوی‌نوعه
در نمایندگی ۱۵۰۰۰۰۰ًگذاشته شده
سایز ۴۰
#کفش
#تهران