قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

سلام👩

کیف سااالم
خیلیی کم‌استفاده شده
ببینید انگار نو هستش
با سلیقه الانم یکی نیستش که استفاده کنم
#کیف