قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومن

تمام چرم بسیار نرم. از آمریکا خریده شده. سایز ۷و نیم آمریکا که ۳۸ در ایران هست.

#کفش
#تهران