قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

کفش مارک بالینو

پاشنه ۱۲ سانت
فقط چند بار برای عکاسی پوشیده شده،خودم با پاشنه ی بلند نمیتونم راه برم
#کفش