قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومن

#کیف #چرم مصنوعی،استفاده شده ولی سالم هست

#کیف
#تهران