قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

پیشدستی بامبو

طرح کاکتوسی
اصلا استفاده نشده
مال شما باشه
به دلیل کمبود جا دارم میفروشم وسایل رو
#دکوریجات
#تهران