قیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومن ۶۵,۰۰۰ تومن

دامن طرح نخي تاس (جزئيات توي عكس ها)

بالاش كش داره
برند debenhams
سايز ١٠ معادل ٣٨
تگدار

#تگ_دار
#پوشاک #تگ_دار #سایز_۳۸
#شیراز