قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

سایز ۳۷. فقط یک بار پام کردم

#کفش