قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

بافت مارک GAP مناسب ۳۶-۳۸

#پوشاک
#تهران