قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ تومن ۱۸۵,۰۰۰ تومن

#بوت خاکستری خريداري شده از تركيه

#برند بامبی
سایز ٣٧
قیمت خرید خودم ٢٩٠ بود
کاملا#نو
#کفش