قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ تومن ۱۴۵,۰۰۰ تومن

بافت ترك برند
رنگ ابي
خيلي بامزه اس
تگدار
#پوشاک
#تگ_دار