قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

برای دانشگاه استفاده میکردم.دو طرف گوشه اش که تو عکس گذاشتم یه ذره چرمش رفته

#کیف #استفاده_شده