قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

صندل رو فرشي،سايز ٣٨،تو پا خيلي خوشگله روش نقطه هاي نقره اي براق داره كه خوشگل ترش كرده،نو نو

#کفش