قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

#پیراهن خیلی خوشگل خال دار ابی

پایین #پیراهن حالت #شلوارک داره
سایز ۳۶ و نونو تست
جنسش عالیه #مارک splash
با این قیمت نمیتونین همچین #پیراهن مارکی بخرین
#پوشاک
#تهران