قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

کیف نو دیوید جونز

دیگه تقریبا همه چیش تو عکس معلومه 💎🦋
بند هم داره و سبکه و رنگش ام آبی کاربنیه 💙

#کیف