قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۶۵,۰۰۰ تومن

اصل ولى استفاده شده

#زیورآلات
#تهران