قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

سوغات امریکاس ۲۰۰ می ارزه حداقل 😎تاحالا نپوشیدم سایز اسمال ولی کش میاد به مدیوم هم میخوره نقره ای شاین عالی برای مهمونی و پارتی

#پوشاک