قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۱۳۰,۰۰۰ تومن

اين كفش كاملا نو هست، اصلا نپوشيدم چون عادت به خيلى پاشنه ندارم، پاشنش ١٢ سانته اما بخاطر پهم بودن پاشنش راحته و اصلا اذيت نميشين،سايز ٣٦/٧از rocco تو ميلاد نور خريدم و جنساش اصله خودم ٢٧٠ خريدم

#کفش
#تهران