قیمت: ۳۸۸,۰۰۰ تومن

لباس کاملا نو .اتیکت کنده نشده .استفاده نشده .ب علت بزرگی سایز مایل ب فروشم .زده نداره .برق میزنه تو نور .قد ۵ سانت بالاتر مچ پا .

#پوشاک #نو #سایز_۳۶
#اصفهان