قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومن ۲۵,۰۰۰ تومن

تیشرت خیلیی لطیف کش میاد تا سایز ۴۰ ریز ازبرند جوجو از دبی خریده شده فقط یکی دو بار پوشیده شده

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_فری_سایز
#کرج