قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومن ۷۰۰,۰۰۰ تومن

kafshe niki huarache از تركيه خريدم كوچيك برام يك بار بيشتر نپوشيدم سايز٣٨/٥

#کفش
#تهران