قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومن ۱۱۸,۰۰۰ تومن

فروخته شده

H&M

باونی H&M
روش زده 38 ولی چون مدلش اورسایز هست یکبار هم پوشیده نشده
تا سایز 48 هم اندازه میشه
رنگش قهوایی سوختس و با همه چیز می تونین ست کنید
به صفحه من سر بزنید کلی اجناس جدید و مارک داریم 🌹
#پوشاک
#H&M
بارونی