قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ تومن ۳۵۰,۰۰۰ تومن

صندل ِ رزگلد پولک ماهی

کار ِ ترک
سایز ۳۸
پاشنه ۱۰ سانت
خیلی شیک و راحت
#اهواز #کفش