قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومن

اصل سايز٣٧ ، ٣٧/٥ خريد از پاريس

#کیف
#تهران