قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومن ۱۸,۰۰۰ تومن

🌺🌺🌺تخفیف خورده🌺🌺🌺

توضیح عکس های قبل
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸
#کرج