قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن ۱۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

#رویی_حریر پروانه ای

کاملا سالم
فاصله دو زیر بغل: ۵۰
قد لباس: ۷۷
قد آستین: ۵۲
#پوشاک
#مشهد