قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن

دامن خیلی خوش دوخت. سوغاتی.

#پوشاک #تگ_دار #سایز_۳۸
#رشت