قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومن ۸۵,۰۰۰ تومن

شال نخی از منگو ترکیه خریدم

دوبار سرم کردم ولی شال زیاد دارم میخوام واقعا کمدمو خلوت کنم. شناسنامه شو بریدم چون خیلی بزرگ بود
#پوشاک #استفاده_شده
#بجنورد