قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۱۷۰,۰۰۰ تومن

سايز ٣٨ ، تو پا خيلى شيكه ولى برام كوچيكه و نو هست

#کفش
#تهران