قیمت: ۵۰۰۰۰ تومن

بوت درحد نو سایز ۳۸

تازه از خشک شویی اومده و تمیزه
#کفش