قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن فروخته شده

#پلیور #مردانه سایز xlمارک ال سی واکی قیمت ۴۵۰۰۰تومان

تی شرت #مردانه سایز لارج ۳۰۰۰۰تومان
#شورت #مردانه #مارک باستر سایز 2xlپادار قیمت ۳۵۰۰۰تومان
#شورت #مردانه #مارک ان بی بی پا دار قیمت ۱۵۰۰ کاملا #نو فروش به علت جمع اوری مغازه ۰تومان

#آقایون
#تهران