قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن

دمپایی روفرشی پَرپَری

سایز ٣٨
٢.٣ بار تو خونه پوشیده شده خیلی راحته
خودم ٦٨خریدم

#کفش
#تهران