قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

کاملا #نو ، تک سایز مغازمون بسیار سبک ، سایز۳۸و۳۹

#کفش