قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن

#سوتین #ورزشی دکتلون. خریداری شده از نمایندگی Decathlon پاریس. مامانم از پاریس اورد ولی سایزش اندازم نیست. استفاده نشده همراه با تگ.

#پوشاک
#تهران