قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

دو عدد بادی مناسب 18 ماه و 2 سال

که طوسی استین بلند که برای 2 سال مناسبه اصلن پوشیده هم نشده..
اون یکی هم یک بار پوشیده شده و تنگ بوده دیگه استفاده نکردم
#کودک #استفاده_شده #۱۸_ماه
#تهران