قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

آبی فیروزه ای

#دکوریجات
#اصفهان