قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومن

شورت سوپر نخ خارجی

خرید از سوئیس
سایز مدیوم: ۳۶ و ۳۸
#پوشاک #تگ_دار #سایز_۳۸
#تهران