قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

سایز ۳۸-۴۰ فقط یکبار پوشیده شده

#پوشاک
#تهران