قیمت: ۹۵,۰۰۰ تومن

پیراهن رنگ جیگری ،ماکسی بلند، جذب،کشی مناسب سایز ۳۶-۳۸ فقط ۲ ساعت پوشیده شده

#پوشاک
#تهران