قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

ازین لباس تنگها بوده سایز ۳۸ میباشد ولی چون من تنگ نمیپوشم بنظرم اینو ۳۶ بپوشه بیتر تره😊

پیرهن کاملا نو بوده ۳۰ ت
کفش سایز۳۷ یکی دوبار پوشیدم ۳۰ ت
هر دو باهم ۵۰ 😊
#پوشاک #نو #سایز_۳۸