قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومن

#گلدان فانتزی، همراه با گل پتوس رونده، بسیار زیبا به همراه سه پایه بتنی-چوبی

#دکوریجات
#یزد