قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن ۱۱۵,۰۰۰ تومن

مانتو خريدارى شده از مزون

يكبار پوشيدم
خيلى خوشرنگ و بهاريه
انتخاب عالى براى عيد
نصف قيمت ميدم چون كمدم پر از مانتو شده
اتو نداره چون تو كمد خيلى فشرده قرار گرفته
#پوشاک #نو #۳۶
#تهران