قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

كفش خيلي پاشنه بلند پاشنه ١٤ سانتي (لژ ٤ سانتي جلوي كفش)

روش زده سايز ٣٩ ولي يكم براي من تنگ بود به سايز ٣٨.٥ ٣٨ ميخوره
جنسش جيره و يه قسمتاي خيلي كوچيكي از زياد تو كمد بودن سياه شده كه خيلي مشخص نيست (تو عكس سوم )
رنگش قرمز سرخابيه و قرمز گوجه اي نيست.
#کفش