قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

#انگشتر طلوع

تلفیق از چوب و رزین
برای خاص پسندان
#زیورآلات
#اصفهان