قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن

جاشمعی شیشه ای با چوب ‌. هر دو با هم ۶۰ تومان

#دکوریجات
#بوشهر